Obchodní podmínky - florbalové šperky

Úvod » Florbalové šperky » Obchodní podmínky - florbalové šperky

košík (0) přihlášení / registrace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Naší snahou je poskytovat služby na nejvyšší úrovni a svým zákazníkům vyjít vstříc v maximální možné míře.

Před nákupem si prosím prostudujte tyto Obchodní podmínky, které platí v internetovém obchodě www.ceskesperky.cz/florbalove-sperky/.

Provozovatelem internetového obchodu www.ceskesperky.cz/florbalove-sperky/ je:

Příroda kolem nás, o.p.s., Panská 229, 742 13 Studénka, Česká republika, IČ: 01869159, e-mail: obchod@ceskesperky.cz

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.ceskesperky.cz/florbalove-sperky/ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.


Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám dle Vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné. 

Odstoupení od smlouvy
Internetový obchod www.ceskesperky.cz/florbalove-sperky/ poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.
Odstoupit od smlouvy můžete i telefonicky nebo emailem před expedicí zboží.

Toto právo se nevztahuje na zboží upravené podle vašeho přání nebo na zboží vyrobené na zakázku dle přání zákazníka. V tomto případě, požadujeme zálohu ve výši min. 30% z ceny šperku jako závazné potvrzení objednávky.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, zašlete nám zboží v originální krabičce, přiložte certifikát jakosti, daňový doklad/fakturu a oznámení odstoupení od smlouvy. K oznámení odstoupení od smlouvy můžete využít tento formulář. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a to po dohodě buď složenkou nebo na bankovní účet.

Reklamační řád

Záruční doba, záruční list

Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně výrobku v záruční době, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodbornou manipulací, montáží nebo neodborným čištěním. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Daňový doklad/faktura nahrazuje záruční list.

Reklamace:

Pokud spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo na reklamaci. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, řádně a včas odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Většinou však řešíme reklamace výměnou reklamovaného zboží za bezvadné.

Doručovací adresa pro zasílání reklamací a kontaktní údaje jsou:

Příroda kolem nás, o.p.s., Panská 229, 742 13 Studénka, Česká republika, IČ: 01869159, e-mail: obchod@ceskesperky.cz

Při odeslání reklamovaného zboží přiložte daňový doklad/fakturu, originální krabičku, certifikát a průvodní dopis se stručným popisem vady. U náušnic odešlete celý pár. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Zboží zaslané na dobírku nebude přijato

Ochrana osobních dat:

Osobní data spotřebitele jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem   č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy dává spotřebitel prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, a to minimálně po dobu trvání záruční doby na zakoupené zboží. Osobní data nebudou poskytnuta jiným subjektům vyjma externích dopravců, kterým jsou data spotřebitele předána v rozsahu nutném pro doručení zboží.

Puncovní značky:

ceske_puncovni_znacky__f2314

Více o puncovních značkách se můžete dočíst na stránkách puncovního úřadu.


Klasické šperky

Klasické šperky

kvalitní české šperky

Jezdecké šperky

Jezdecké šperky

kvalitní jezdecké šperky

Florbalové šperky

Florbalové šperky

kvalitní florbalové šperky

Investiční zlato

Investiční zlato

Investiční zlato

Výkup zlata a stříbra

Výkup zlata a stříbra

výkup zlata a stříbra

facebook

Poukar - české šperky | Tvorba www stránek

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK