Obchodné podmienky - florbalové šperky

Úvod » Florbalové šperky » Obchodné podmienky - florbalové šperky

košík (0) prihlásenie / registrácia

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Našou snahou je poskytovať služby na najvyššej úrovni a svojim zákazníkom vyjsť v ústrety v maximálnej možnej miere.

Pred nákupom si prosím preštudujte tieto Obchodné podmienky, ktoré platia v internetovom obchode www.ceskesperky.cz/sk/florbalove-sperky/.

Správcom internetového obchodu www.ceskesperky.cz/sk/florbalove-sperky/ je:
Ing. Aleš Poukar, IČ: 49576020, tel: +420 602 538 800, e-mail: ales.poukar@ceskesperky.cz.

Akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.ceskesperky.cz/florbalove-sperky/ sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Akékoľvek zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami, občianskym zákoníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadi sa vzťahmi neupravenými obchodnými podmienkami obchodným zákoníkom (č. 513/1991 Sb.), všetko v znení noviel.


Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmlúvy

Pokiaľ nebudete s výrobkom spokojný, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dňov od prevzatia zásielky naspäť a my Vám podľa Vášho výberu vrátime peniaze alebo vymeníme výrobok za iný. 

Odstúpenie od zmlúvy

Internetový obchod www.ceskesperky.cz/sk/florbalove-sperky/ poskytuje spotrebiteľovi podľa § 53 odst. 7 Občianskeho zákoníku ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie výrobku bez udania dôvodu.
Odstúpiť od zmlúvy môžete aj telefonicky alebo emailem pred expedíciou výrobku.

Toto právo sa nevzťahuje na výrobok upravený podľa vašeho priania alebo na výrobok vyrobený na zákazku podľa priania zákazníka. V tomto prípade, požadujeme zálohu vo výške min. 30% z ceny šperku ako záväzné potvrdenie objednávky.

Pokiaľ sa rozhodnete odstúpiť od zmlúvy, zašlite nám výrobok v originálnej krabičke, priložte certifikát akosti, daňový doklad/faktúru a oznámenia odstúpenia od zmluvy. K oznámeniu odstúpenie od zmluvy môžete využiť tento formulár. V prípade, že vrátený výrobok bude v neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, budeme uplatňovať voči kupujúcemu požiadavku na náhradu škody. Výrobok zaslaný späť formou dobierky nebude prijatý.

Vrátenie peňazí

Peniaze budú kupujúcemu vrátené v lehote do 30 dní od odstúpenia od zmluvy a to po dohode buď poštovným poukazom alebo na bankový účet.

Reklamačný poriadok

Záručná doba, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína ubiehať odo dňa prevzatia vecí kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene výrobku v záručnej dobe, začne ubiehať záručná doba znovu od prevzatia novej veci.

Záruka se nevzťahuje na vady, ktoré boli zpôsobené neodbornou manipuláciou, montážou alebo neodborným čistením. Záruka sa nevzťahuje na opotrebované veci zpôsobené jej obvyklým užívaním.

Daňový doklad/faktúra nahradzuje záručný list.

Reklamácia:

Pokiaľ spotrebiteľ objaví na zakúpenom výrobku v priebehu záručnej doby vadu, má právo na reklamáciu. Pokiaľ ide o vadu, ktorú je možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Väčšinou však riešime reklamácie výmenou reklamovaného výrobku za výrobok bez vady.

Doručovacia adresa pre zasielanie reklamácii a kontaktné údaje sú:
Ing. Aleš Poukar, 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava, IČ: 49576020, tel: +420 602 538 800, e-mail: ales.poukar@ceskesperky.cz

Pri odoslaní reklamovaného výrobku priložte daňový doklad/faktúru, originálnu krabičku, certifikát a sprievodný dopis so stručným popisom vady. Pri náušniciach odošlite celý pár. Reklamácia bude vyriadená do 30 dňov odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

Výrobok zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Ochrana osobných dát:

Osobné dáta spotrebiteľa sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, hlavne so Zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Uzavrením kúpnej zmlúvy dáva spotrebiteľovi predávajúcemu súhlas so zpracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov, a to minimálne po dobu trvania záručnej doby na zakúpený výrobok. Osobné dáta nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú dáta spotrebiteľa predané v rozsahu nutnom pre doručenie výrobku.

Puncovní značky:

ceske_puncovni_znacky__f2314

Více o puncovních značkách se můžete dočíst na stránkách puncovního úřadu.

Aktuálně

Péče o šperk

Děláte to správně?    ...více

archiv aktualit

Rýchly kontakt

Veľkoobchod - Ing. Aleš Poukar

E-mail: ales.poukar@ceskesperky.cz

Jazdecké šperky - Ing. Sabina Poukarová

Telefón: +420 556 688 471 (8:00-17:00 hod.)
E-mail: obchod@ceskesperky.cz

kontaktný formulár

Klasické šperky

Klasické šperky

kvalitné české šperky

Jezdecké šperky

Jezdecké šperky

kvalitné jazdecké šperky

Florbalové šperky

Florbalové šperky

kvalitné florbalové šperky

Investičné zlato

Investičné zlato

Investičné zlato

Výkup zlata a stříbra

Výkup zlata a stříbra

Výkup zlata a stříbra

facebook

Poukar - české šperky | Tvorba www stránek

Pre zvyšovanie Vašej spokojnosti využíva náš web súbory cookies, ktoré slúžia k analýze návštevnosti. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Viac informácií. OK