Zpracování osobních údajů

Úvod » Jezdecké šperky » Zpracování osobních údajů

košík (0) přihlášení / registrace

Jezdecké šperky - banner 1
Jezdecké šperky - banner 2
Jezdecké šperky - banner 3

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:

Ing. Sabina Poukarová
se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 69220808

Internetový obchod: www.jezdecke-sperky.cz (https://www.ceskesperky.cz/jezdecke-sperky/)

1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího Ing. Sabina Poukarová o změně ve svých osobních údajích.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

3. Prodávající Ing. Sabina Poukarová zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to za účelem:

  • a) plnění práv a povinností prodávajícího Ing. Sabina Poukarová ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu práva a zájmů prodávajícího Ing. Sabina Poukarová (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),
  • b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího Ing. Sabina Poukarová.

4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající Ing. Sabina Poukarová provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:

  • požádat prodávajícího Ing. Sabina Poukarová nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající Ing. Sabina Poukarová odstranila takto vzniklý stav.

Nevyhoví-li prodávající Ing. Sabina Poukarová žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícího bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu prodávajícímu Ing. Sabina Poukarová.

Klasické šperky

Klasické šperky

kvalitní české šperky

Jezdecké šperky

Jezdecké šperky

kvalitní jezdecké šperky

Florbalové šperky

Florbalové šperky

kvalitní florbalové šperky

Investiční zlato

Investiční zlato

Investiční zlato

Výkup zlata a stříbra

Výkup zlata a stříbra

výkup zlata a stříbra

facebook

Poukar - české šperky | Tvorba www stránek

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK